Missie

Stichting Buurtwerk Voorhof II wil het welzijn bevorderen van de bewoners van de wijk Voorhof II in Delft, vooral van diegenen die het risico lopen in een sociaal isolement te geraken. Daartoe stimuleert zij onderlinge contacten door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten met een recreatief en/of educatief karakter waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen.

Sponsors