Organisatiestructuur

 
ALGEMEEN BESTUUR
Voorzitter Cor Gordijn
Secretaris plv. voorzitter <vacature>
Penningmeester Laurien Seip
Waarnemend Secretaris Laurien Seip
<vacature>
 
WERKGROEPEN
ADMINISTRATIE
Coördinator Willem Jan Huntjes
Portefeuillehouder Laurien Seip
-Voorbereiding offertes en facturering
-Logistiek bar- en kantoorartikelen
-Kluis en wisselgeld
-Registratie barverkoop
-Mailings en postverwerking
-Digitale agenda Jorn van Katwijk
 
BEHEER GEBOUW
Coördinator Cor Gordijn
Portefeuillehouder Laurien Seip
-Verhuur ruimtes / catering Laurien Seip
-Sleutelbeheer
-Onderhoud gebouw, installaties en buitenruimte
-Schoonmaak ruimten en meubels Ria Gordijn
-Logistiek schoonmaakartikelen en materialen voor gebouw
 
CENTRALE INKOOP
Coördinator Cor Gordijn
Portefeuillehouder Laurien Seip
-Inkoop barvoorraad, kantoorbehoeften, materiaal voor gebouw en schoonmaakartikelen
-Voorraadregistratie
 
FONDSENWERVING
Coördinator Laurien Seip
Portefeuillehouder Cor Gordijn
-Voorbereiden en indienen subsidieaanvragen
-Contracten met juridische specialist (indien nodig)
-Contacten met overheid, sponsoren en andere instanties
 
ICT
Coördinator Richard van Gils
Portefeuillehouder Laurien Seip
-Onderhoud hardware
-Onderhoud software
-Technisch beheer website
 
PR & VOORLICHTING
Coördinator Jesse Budding
Portefeuillehouder Cor Gordijn
-Website Richard van Gils
-Publiciteit
-Social media
-Netwerk/relatiebeheer sociale wijkpartners Cor Gordijn
-Vormgeving alle publicaties Stan van Adrichem
 
PROGRAMMERING
Coördinator Jorn van Katwijk
Portefeuillehouder Cor Gordijn
-Bedenken, inventariseren en ontwikkelen van sociale activiteiten
-Digitale planning activiteiten/beheer Jorn van Katwijk
 
SOCIAAL BEHEER
Coördinator/vrijwilligerscoach <vacature>
Portefeuillehouder Laurien Seip
-Werving en (traject)begeleiding van vrijwilligers en stagiaires
-Bewaking persoonlijke trajecten
-Contact met consulenten, uitkerende instanties en loketten
-Praktische aansturing van beheerders Laurien Seip
-Praktische aansturing van beheerders Cor Gordijn
 
BUURTTAFEL
Coördinator Marianne Brounné
Portefeuillehouder Laurien Seip
-Beantwoorden en bijhouden aanmeldingen
-Overleg plannen/menu samenstellen met kook-team (bij afwezigheid Marianne, Jorn van Katwijk)
 

 

Het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II heeft gekozen voor een organisatiestructuur waarin de uit te voeren werkzaamheden en taken – voor zover die niet betrekking hebben op ‘besturen’ – zijn belegd in Werkgroepen. Elk van deze Werkgroepen heeft een Coördinator, die leiding geeft aan de vrijwilligers die binnen zijn of haar Werkgroep werkzaamheden verrichten. Het bestuur bepaalt het beleid, maakt keuzes en neemt beslissingen met als doel Buurthuis Het Voorhof optimaal te laten functioneren.


Naast de Coördinator kent elke Werkgroep een Portefeuillehouder. Deze is altijd een lid van het bestuur. Als de Coördinator van een Werkgroep zelf ook bestuurslid is, kan alleen een ander bestuurslid Portefeuillehouder van die Werkgroep zijn.


Vrijwilligers overleggen binnen een Werkgroep met de Coördinator, die bevoegd is beslissingen te nemen over operationele zaken, eventueel na overleg met zijn/haar Portefeuillehouder. Voor onderwerpen waarmee geld is gemoeid en/of een grotere impact hebben en/of ‘Werkgroep-overschrijdend’ zijn, is altijd overleg met en een beslissing van de Portefeuillehouder nodig, waarbij die laatste indien nodig eerst nog zijn/haar medebestuursleden raadpleegt.

Sponsors