Vacatures

Vrijwilligers: we kunnen er geen genoeg van krijgen! Figuurlijk gesproken, natuurlijk, maar letterlijk genomen geldt dat net zo... We kunnen nog wel wat mensen gebruiken! Daarom hebben we hier een aantal vacatures opgenomen. Kijk eens of er iets van uw gading bij staat! 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat - zoals u elders op deze website kunt lezen - uit nog maar drie mensen. Daarom zoeken we naarstig naar een

/Images/Algem Bestuurslid.png

  

Helaas heeft onze secretaris te kennen gegeven dat zijn termijn van drie jaar halverwege het lopende kalenderjaar ten einde komt. Dus moeten we tegen die tijd een vervanger gevonden hebben:

/Images/Secretaris.png

 

Overige, minstens zo belangrijke vrijwilligers

Voor diverse activiteiten in en om het Buurthuis hebben we mensen nodig. Hieronder een paar 'rollen' die momenteel onderbezet zijn! 

 

Onze beheerders en onze gastvrouwen en-heren zijn ons visitekaartje. We zijn dan ook trots op ze, want ze doen hun werk met inzet en plezier! Omdat we nog wel een paar lege plekken in het rooster hebben, zoeken we aanvulling van dit elitecorps:

 

/Images/Sociaal Beheer-rollen.png

Sponsors